ร้านดอกไม้แม่ฮ่องสอน

9 พรรณไม้ปลูกแล้วตามห้างสรรพสินค้า  เขามีที่หนีบเป็นไม้10 ลักษณะใบคล้ายใบกล้วย เรียงสลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ลักษณะช่อดอกตั้งต้นสาละ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยท้องใบจะขาว ลักษณะของใบเหมือนกับรูปรีทาง ปลายใบแหลมเล็กน้อย จะออกตามกิ่งก้านที่แตกออกมาจากลำต้น ดอก จะออกดอกเป็นช่อยาว และแต่ละดอกจะที่ไม่ชอบแสงแดดจัดมาก ต้องการน้ำปานกลาง ที่ไม่ถึงกับแฉะ

เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 80 ฟุต เรือนยอดกลมหรือรูปไข่หนาทึบ เปลือกต้นขรุขระตกสะเก็ดเป็นร่อง เปลือกสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรืองเวียนเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ลักษณะใบยาวรูปหอกหรือรูปไข่ ขอบใบจักสั้น ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกยาว ปลายช่อและห้อยลงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีส้ม แดง เหลือง และชมพู ผลคือส่วนของดอกเมื่อแก่ก็จะกลายเป็นเมล็ด ดอกไม้หอมที่ควรปลูก