ร้านดอกไม้แม่ฮ่องสอน

13            เพื่อนแท้เสมอ

15            ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ

20            ฉันมีความจริงใจต่อเธอ

21            ชีวิตนี้ฉันมอบเพื่อเธอ

36            ฉันยังจำความหลังอันแสนหวาน

40            ความรักของฉันเป็นรักแท้

99            ฉันรักเธอจนวันตาย

100          ฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอ

101          ฉันมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น