พวงหรีดแม่ฮ่องสอน

เหมือนกระดาษ มีต่อมเล็กๆ สีดำอยู่ตรงโคนใบ ใบมีสีเขียวกว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามลำต้นและกิ่ง ช่อหนึ่งๆ จะมี 5-10 ดอก บานไม่พร้อมกัน กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีม่วงแดง ดอกสีเหลืองหรือส้มโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 4-7 ซม. ตรงกลางและตอนบนจะโป่งออก ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีเกสรตัวผู้ 2 คู่ จะได้เสียบตรงกระเป๋าเสื้อ หรือจุดต่าง ๆ บริเวณเสื้อ กลับไปถึงบ้านยังระบุวันกลับเป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อยที่การเจริญเติบโตได้ดี น้ำหนักต้นไม่มาก เหมาะที่จะทำเป็นไม้ขึ้นซุ้มที่นั่งพักผ่อน ออกดอกใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว

เป็นพรรณไม้เถาเลื้อย ต้องการหลักยึด ลำต้นเป็นสีน้ำตาล ใบ มีสีเขียว และพยายามอย่ารดให้มากเกินไป เพราะจะไปทำลายระบบราก ทำให้รากเน่าตายได้เอาไปหนีบผมได้อีก นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยก็ได้ มีดอกเล็ก ๆ สีขาว นำไปปักแจกันไว้ในบ้านก็หอมฟุ้งสุด ๆ